Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
 
Inledning
FBC Lerum har producerat ett gediget material som grund och instruktion för hur FBC Lerums verksamhet ska fungera och riktlinjer för alla våra olika processer.

https://fbclerum-my.sharepoint.com/personal/lomis_fbclerum_se/Documents/S%C3%A5%20h%C3%A4r%20g%C3%B6r%20vi%20i%20FBC%20Lerum/Publicerad%20WoW_171227/S%C3%A5%20h%C3%A4r%20g%C3%B6r%20vi%20i%20FBC%20Lerum_171227.pdf?slrid=c4883c9e-e04e-5000-bf70-b1b55b09fbbb